LWÓW  I  ZIEMIA LWOWSKA

„TRAWIATA” W OPERZE LWOWSKIEJ

TERMIN: 18.10-21.10.2018

1 DZIEŃ: WARSZAWA – zbiórka uczestników o godz. 6.15 ( parking przed Muzeum Techniki PKiN). Godz. 6.30 odjazd na granicę polsko- ukraińską w Hrebenne / Rawa Ruska (formalności ok. 2 godz. + przesunięcie zegarków o 1 godzinę do przodu). Przyjazd do LWOWA; spacer po centrum miasta (Starówka lwowska, Opera lwowska).
Obiadokolacja w „Puzatej Chacie” – w centrum miasta – płatne we własnym zakresie (samoobsługa – duży wybór dań i napojów.  Przejazd do hotelu,  nocleg.

2 DZIEŃ: Śniadanie w hotelu; po śniadaniu wyjazd z przewodnikiem na  zwiedzanie:
LWÓW – Cmentarz Łyczakowski z Cmentarzem Orląt Lwowskich, złożenie kwiatów,
ZŁOCZÓW – zamek Sobieskich z XVII w. zbudowany przez Jakuba Sobieskiego
w  kształcie twierdzy;  w zamku umieszczony został obraz przedstawiający „Bitwę pod Parkanami”
PODHORCE – zamek  typu rezydencji obronnej, wzniesiony przez hetmana wielkiego koronnego Stanisława Koniecpolskiego, następnie własność Sobieskich, Rzewuskich, Sanguszków;  kościół pw. św. Józefa fundacji hetmana Wacława Rzewuskiego – malowidła ścienne, tablice epitafijne;
OLESKO – pierwsze wzmianki w XIV wieku, kiedy ówczesny gród należał do Rusi Halicko-Włodzimierskiej; prawa miejskie nadał król Władysław Warneńczyk w 1441r; zamek zbudowany przez Jana Daniłowicza na p.XVII wieku – miejsce urodzenie Jana Sobieskiego (późniejszego króla Jana III), obecnie filia Lwowskiej Galerii Obrazów.   Obiadokolacja w restauracji w Olesku, w pobliżu zamku.  Powrót do hotelu; nocleg. 

3 DZIEŃ: LWÓW – po śniadaniu w hotelu – spotkanie z przewodnikiem miejscowym: objazd miasta z pokazaniem m.in.  kościoła św. Elżbiety, zabytkowego Dworca Głównego i Soboru św. Jura. Zwiedzanie: Lwowskiej Galerii Obrazów – zwiedzanie ekspozycji malarstwa polskiego i europejskiego oraz Pałacu Potockich. Po krótkiej przerwie zwiedzanie kompleksu Starego Miasta wpisanego na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO m.in. obiekty: Katedra, Kaplica Boimów, Rynek Starego Miasta z Ratuszem otoczonym fontannami i zabytkowymi kamienicami mieszczańskimi, muzeum – apteka, Kościół Dominikanów, Cerkiew Wołoska, Katedra Ormiańska.
Godz. 16.30 – obiadokolacja na Starym Mieście.  Godz. 17.20 – zwiedzanie budynku Opery Lwowskiej;
godz. 18.00 – spektakl:

opera „TRAVIATA” (wł. La Traviata)
Giuseppe Verdiego z 1853 roku, opartej na „Damie kameliowej” A. Dumasa.

DZIEŃ 4: LWÓW – po śniadaniu – uzupełniające zwiedzanie centrum Lwowa.
Wyjazd do Polski przez: ŻÓŁKIEW – miasto założone przez Stanisława Żółkiewskiego – bliźniacze miasto Zamościa: zwiedzanie, m.in. cerkiew św.  Trójcy – wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2013r. (wpis  polsko-ukraiński dot. 16 obiektów – po 8 z każdego kraju): rynek, kościół farny, spojrzenie na cerkiew bazylianów, synagogę.  Powrót do WARSZAWY w godzinach wieczornych (ok. 20.30-21.00)

CENA: 695PLN

CENA ZAWIERA: przejazd autokarem/busem na całej trasie; zakwaterowanie w hotelu (pokoje 2-osobowe z łazienkami); wyżywienie: 2 obiadokolacje, 3 śniadania; opieka pilota na całej trasie; ubezpieczenie KL/NW z sumą gwarancyjną 10 tys. EUR/os.

CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, biletu do Opery i przewodnika lokalnego – 35 EUR.

Zapisz się