Śladami Tadeusza Kościuszki

Radzyń Podl. – Brześć – Wołczyn – Szostaków – Kamieniec – Siechnowicze – Kobryń – Kosów Poleski – Różana – Wołkowysk – Grodno

Termin: 02.02-05.02.2019

Tadeusz Kościuszko urodził się w Mereczowszczyźnie (obecnie Kosów Poleski) w dniu 4 lutego 1746r; przywódca insurekcji w roku 1794.  Napis na tablicy umieszczonej na głazie przed Muzeum Tadeusza Kościuszki brzmi: Bohater Polski i Stanów Zjednoczonych, Honorowy Obywatel Francji!

W powstaniu Kościuszkowskim brał czynny udział Julian Ursyn Niemcewicz; podobnie jak Tadeusz Kościuszko  został osadzony w Twierdzy Pietropawłowskiej w St.Petersburgu; razem zostali uwolnieni przez Pawła I.

DZIEŃ I: WARSZAWA – RADZYŃ PODLASKI – BRZEŚĆ

Godz. 6.15 spotkanie uczestników na parkingu przy ul. Parkingowej (za hotelem ….) odjazd na trasę godz. 6.30.

RADZYŃ PODLASKI – pałac Potockich; z Radzyniem była  związana Anna Sapieżyna z Zamojskich – wcześniej wielka odwzajemniona miłość Tadeusza Kościuszki; w październiku 1794 roku konwój z jeńcami spod Maciejowic jechał przez Radzyń do Kijowa a następnie do Petersburga.

Przejście graniczne polsko – białoruskie: Terespol – Brześć.  Odprawa paszportowa. Przyjazd do Brześcia .

BRZEŚĆ –  przejazd przez miasto z pokazaniem m.in. siedziby Poleskiego Urzędu Wojewódzkiego z lat 30-tych XX wieku;  budynku gimnazjum – które ukończyła Krystyna Krahelska; posiłek turystyczny.   Zwiedzanie Twierdzy Brzeskiej oraz Muzeum Odzyskanych Wartości.  Przejazd do hotelu, zakwaterowanie.

WYJAZD DO SKOKÓWBAL KARNAWAŁOWY W PAŁACU NIEMCEWICZÓW  ( + kolacja)
(
mile widziane stroje z XIX/XX wieku) 
SKOKI – zespół pałacowy w d. majątku Niemcewiczów zbudowany w latach 70 XVIII wieku, (w starym dworze urodził się Julian Ursyn Niemcewicz) – obecnie Muzeum Juliana Ursyna  Niemcewicza i jego rodziny.

DZIEŃ II: BRZEŚĆ – WOŁCZYN – SZOSTAKÓW – KAMIENIEC – SIECHNOWICZE – KOBRYŃ – „CZABAROK”

Śniadanie w hotelu.  Wykwaterowanie z hotelu oraz wyjazd na trasę:

WOŁCZYN  – kościół katolicki p.w. Świętej Trójcy z fundacji Stanisława Poniatowskiego – ojca ostatniego króla Polski z kryptą, w której złożono trumnę ze szczątkami Stanisława Augusta – jedyna pozostałość zespołu pałacowego, w którym urodził się w 1732 r. przyszły król)

WYSOKIE LITEWSKIE – przejazd przez miasto oraz zwrócenie uwagi na zespół pałacowo-parkowy – do poł. XIX w. własność Sapiehów; resztki fundamentów pałacu oraz umocnienia ziemne i brama do dawnego zamku Sapiehów z XVII w;   kościół katolicki p.w.  Świętej Trójcy, kaplicę p.w. św.Barbary zbudowana w 1772r.; stary cmentarz;

SZOSTAKOWO – dawny majątek dzierżawiony przez Trauguttów; miejsce urodzenia w dniu 16 stycznia 1826r. Romualda Traugutta – bohatera powstania styczniowego i jego ostatniego dyktatora; miejsce upamiętnienia;

KAMIENIEC – starostwo kamienieckie należało do królewskich dóbr stołowych; „BIAŁA WIEŻA” – wzniesiona w drugiej połowie XIII wieku, wg podania od wieży przejęła nazwę Puszcza Białowieska; budynek gimazjum polskiego z 1931r; kościół św. Piotra i Pawła z 1925r, oddany wiernym po 1990r; cerkiew św. Szymona Słupnika.

SIECHNOWICZE – dawny majątek  rodzinny Kościuszków; w byłej szkole Muzeum z wystawą poświęconą Tadeuszowi Kościuszce i współtowarzyszy walki; złożenie kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki – wykonany w latach trzydziestych XXw. wg projektu  Balbiny Świtycz-Widackiej (pomnik pierwotnie stał w Kobryniu);

KOBRYŃ –  miejski dwór – dawna własność gen. Aleksandra Suworowa podarowany przez carycę Katarzynę II za stłumienie powstania kościuszkowskiego. W okresie międzywojennym mówiono „Dworek Traugutta”; pomieszkiwał w nim w roku 1860 Romuald Traugutt. Kościół katolicki z tablicami upamiętniającymi  obrońców Kresów; cmentarz żołnierzy polskich poległych w latach 1914-1920 i września 1939r.  D. cmentarz katolicki – z nagrobkiem rodziny Mickiewiczów: Aleksandra Mickiewicza (brata Adama) , Teresy Mickiewiczowej i ich syna – Franciszka .

Przyjazd do sanatorium „CZABAROK” (k. Pawlinowa-rej.baranowicki); zakwaterowanie; obiadokolacja.

DZIEŃ III: „CZABAROK” – KOSÓW POLESKI – RÓŻANA – WOŁKOWYSK – GRODNO              

Po śniadaniu w sanatorium wyjazd na trasę do miejscowości:

KOSÓW POLESKI – miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki – w dworze należącym do Flemingów; (zniszczonym w roku 1942 przez partyzantkę radziecką) – zwiedzanie Muzeum Tadeusza Kościuszki w zrekonstruowanym dworze, udział w uroczystości oraz złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. Kościół katolicki pw. św. Trójcy z tablicą upamiętniającą Tadeusza Kościuszkę oraz  fakt chrztu w dniu 12 lutego 1746r.

RÓŻANA – spojrzenie na rekonstruowane ruiny zamku Sapiehów z salami muzealnymi w dwóch oficynach; zespół klasztorny Bazylianów;  kościół pw. św. Trójcy z grobami na terenie przykościelnym;

WOŁKOWYSK – przyjazd do szkoły polskiej, spotkanie z miejscową młodzieżą;  posiłek w szkolnej jadalni !

Przejazd do Grodna; zakwaterowanie w hotelu. Wieczór z przedstawicielami polskiej społeczności. Obiadokolacja.

DZIEŃ IV: GRODNO – WARSZAWA

Śniadanie w hotelu.

GRODNO – kościół pw.św. Franciszka Ksawerego z tablicami poświęconymi walkom Polaków o wolność; Zamek Nowy i Stary; objazd miasta z pokazaniem m.in.  budynku dawnej szkoły muzycznej, w której przez rok pobierał naukę Czesław Wydrzycki (Czesław Niemen); cmentarza katolickiego z grobem Elizy Orzeszkowej i żołnierzy poległych w walkach w latach 1919-1920; domu Elizy Orzeszkowej – obecnie biblioteka z izbą pamięci o naszej pisarce. odrobina czasu wolnego. Wyjazd na przejście graniczne  Bruzgi – Kuźnica Białostocka. Planowany przyjazd do Warszawy ok. godz. 20.oo-20.30.

 ODPŁATNOŚĆ ZA OSOBĘ: 730 PLN

CENA ZAWIERA: przejazd autokarem lub małym autobusem; 3 noclegi – 2 x hotel, 1x obiekt sanatoryjny – pokoje 2-osobowe z łazienką;  posiłki – śniadania i obiadokolacje, posiłek w szkole; obsługa pilota na całej trasie; opłaty drogowe i miejscowe; ubezpieczenie NNW/KL z sumą gwarancyjna 10 tys. EUR/osoba; voucher białoruski.

CENA NIE ZAWIERA: opłaty za wizę grupową białoruską  60 PLN; biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, kosztów obsługi przewodników miejscowych, udziału w balu karnawałowym w Skokach – razem 25 EUR /osoba.

Uwaga: zgłoszenia przyjmowane są do dnia 23 stycznia 2019 łącznie z paszportem (ważnym min. 90dni od zakończenia imprezy); zdjęciem paszportowym o wym.. 35X45 mm i wypełnionym wnioskiem wizowym

Data

Lut 02 2019 - Lut 05 2019

Koszt

730 PLN

Zapisz się

Polecane wycieczki