TERMIN: 12.10 – 14.10. 2018r

DZIEŃ I WARSZAWA – DRUSKIENNIKI – GRODNO
Godz. 6.45 spotkanie na parkingu przed Muzeum Techniki PKiN; odjazd na trasę godz. 7.00. 

LISZKÓW: Grodzisko i wzgórze zamkowe nad brzegiem Niemna; przed wiekami odprawiano tu obrzędy pogańskie, palono święty ogień i składano ogień Perkunowi. Barokowy kościół św. Trójcy i klasztor Dominikanów. Przy kościele znajduje się kapliczka słupowa św. Agaty z połowy XIX w. Dla chętnych – rejs statkiem do Druskiennik (ok. 1 godz.).

DRUSKIENNIKI: w 1794 zostały ogłoszone miejscowością leczniczą; spotkanie z przewodnikiem miejscowym oraz spacer  z pokazaniem  pięknego parku uzdrowiskowego z historycznymi i nowymi sanatoriami, miejsc związanych z   Mikołajem Konstantym Ciurlonisem  i Józefem Piłsudskim; odpoczynek. Poczęstunek miejscowymi frykasami.  Wyjazd do Grodna; przejście graniczne Raigardas – Priwałka.  Odprawa graniczna.  

GRODNO: zakwaterowanie w hotelu; obiadokolacja; wieczorny spacer.

DZIEŃ II GRODNO – SOPOĆKINIE – KANAŁ AUGUSTOWSKI – GRODNO

GRODNO: po śniadaniu  spotkanie z przewodnikiem miejscowym oraz zwiedzanie m.in. Stary i Nowy Zamek, kościół farny pw. św. Franciszka Ksawerego,  cmentarz katolicki z grobami: Elizy Orzeszkowej  i żołnierzy walczących o Grodno w latach 1919-1920 i 1939 , cerkiew prawosławna św.św. Borysa i Gleba na Kołoży pięknie położona nad Niemnem.  Odrobina czasu wolnego.  Wyjazd w okolice Grodna i zwiedzanie:  

NAUMOWICZE: jeden z fortów Twierdzy Grodzieńskiej;  miejsce mordu  ludności cywilnej w czasie wojny.

ŚWIACK: rezydencja rodziny Wołłowiczów zbudowana w XVIII wieku wg projektu włoskiego architekta  Giusseppe de Sacco; majątek w rękach Wołłowiczów znajdował się do końca XIX wieku.  Park, kaplica.

SOPOĆKINIE: w większości zamieszkałe przez Polaków; kościół Wniebowzięcia NMP z 1789 roku; cmentarz żołnierzy polskich poległych podczas wolny 1919-1920 i kampanii wrześniowej w dniach 17-22 września 1939r.; miejsce rozstrzelania gen. Józefa Olszyny – Wilczyńskiego przez  Armię Czerwoną;

KANAŁ AUGUSTOWSKI: śluzy: Niemnowo i Dąbrowa; rejs statkiem. Powrót do Grodna; kolacja w centrum miasta. Przejazd do hotelu, nocleg.

DZIEŃ III GRODNO – WARSZAWA

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Uzupełniające  zwiedzanie Grodna:  Dworek i  Muzeum Elizy Orzeszkowej;  cerkiew Pokrowska, objazd miasta. Czas wolny w centrum miasta.

Wyjazd do Warszawy; przejście graniczne Bruzgi – Kuźnica Białostocka.

Planowany przyjazd ok. godz. 21.00

Cena: 490 PLN (Cena dotyczy grup powyżej 35 osób), 470 PLN członkowie PTTK, Seniorzy

Cena zawiera: przejazd busem lub autokarem; 2 noclegi w hotelu – pokoje 2-3-osobowe z łazienkami; posiłki wg programu, obsługę pilota na całej trasie; przepustki graniczne na wjazd bezwizowy; ubezpieczenie NNW/KL.
Cena nie zawiera: usługi przewodników miejscowych, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów – 15 EUR; rejsu statkiem po Kanale Augustowskim – 15 EUR; rejsu statkiem Liszków – Druskienniki – 10 EUR (dla chętnych – należy zgłosić przed wyjazdem)

W celu załatwienia przepustki na wjazd bezwizowy potrzebne jest skan strony ze zdjęciem paszportu. Z dniem 26.10.2016r decyzją władz Białorusi jest możliwość bezwizowych przyjazdów do Grodna i najbliższych okolic, w tym na białoruską część Kanału Augustowskiego. Ruch bezwizowy pomiędzy Polską a Białorusią dotyczy tylko drogowego przejścia granicznego Kuźnica Białostocka – Bruzgi oraz wodnego przejścia granicznego Rudawka – Liesnaja na Kanale Augustowskim. Ruchem bezwizowym objęte jest także przejście graniczne pomiędzy Białorusią a Litwą Priwałka – Raigardas. Do przekroczenia granicy konieczne będzie posiadanie paszportu, specjalnego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy oraz polisy ubezpieczeniowej AXA TUiR S.A

Zapisz się